Landmachtdagen

Promofilm: Zelf de Landmacht ervaren?

Hoe is het om bij de landmacht te werken? Deze korte film laat zien dat je dat niet zomaar kunt. Er is een gedegen opleiding nodig voordat je je kunt inzetten voor vrede en veiligheid.

Film in opdracht van het ministerie van Defensie.

Share This Story, Choose Your Platform!